Ing. Jana Švárová

Jednatelka společnosti Česká podnikatelka s.r.o.


Vzdělání a certifikace:

Titul Bc. – VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, obor Daně a finanční kontrola
Titul Ing. – VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská, obor Podniková ekonomika a management
Certifikát „Účetní asistent“ – Svaz účetních
Certifikát „Bilanční účetní“ – Svaz účetních*
Je členkou Komory certifikovaných účetních.
*Systém certifikace účetní profese vznikl ve spolupráci s Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a je součástí programu Phare „Harmonizace účetnictví v České republice s direktivami Evropské unie“. Držitel tohoto certifikátu je povinen dodržovat profesní a etická pravidla stanovená Svazem účetních pro výkon účetní profese.

Praxe:
V oboru účetnictví a daňové evidenci má 25-letou praxi.
Zaměstnána byla na pozici junior účetní, senior účetní, manažera jakosti. Na pozici finančního manažera se starala o chod obchodní společnosti s e-shopem a kamenným obchodem.
OSVČ – mezi její klienty patří (patřili) společnosti obchodní, stavební, neziskové. Zpracovává daňovou evidenci fyzickým osobám, podnikatelům s autorskými honoráři.
Věnuje se oblasti nejen daňové evidence a vedení účetnictví, ale zabezpečuje pro svoji klientelu i personální záležitosti kolem mzdové agendy. Jedná s úřady – Finanční úřad, Správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.
V letech 2013-2014 spolupracovala s organizací Centrum podnikatelek Polabí, kde poskytovala účetní a finanční poradenskou činnost pro začínající a již aktivní podnikatelky a mentoring začínajícím podnikatelkám. Publikovala odborné články v oblasti daňové a účetní .

<- ZPĚT