Kdy se stane podnikatel plátce DPH?

obchodní-rejsřík

Povinným plátcem DPH se stane podnikatel tehdy, pokud jeho obrat (příjmy z podnikání) za dvanáct (či méně) měsíců po sobě jdoucích (nemusí to být kalendářní rok, ale např. období za duben 2018 až březen 2019, nebo za listopad 2017 až říjen 2018) přesáhne hranici milionu korun.

K plátcovství DPH je však nutné se přihlásit, pokud m.j.:

  • Plánujete velké obraty ihned (nemusíte tak sledovat, kdy přesáhnete hranici k překročení limitu pro povinnost k registraci)
  • Budete nakupovat zboží v Evropské unii za více než 326 tisíc korun.

Stanoveno Zákonem o DPH č. 235/2004 SB, §6 a dále.

Příklad – sledování výše obratu

rok
měsíc
Suma
2017
říjen
100 000,00
100 000,00
2017
listopad
100 000,00
200 000,00
2017
prosinec
150 000,00
350 000,00
2018
leden
150 000,00
500 000,00
2018
únor
200 000,00
700 000,00
2018
březen
200 000,00
900 000,00
2018
duben
100 000,00
1 000 000,00
2018
květen
100 000,00
1 100 000,00
2018
červen
100 000,00
1 200 000,00
2018
červenec
150 000,00
1 350 000,00
2018
srpen
150 000,00
1 500 000,00
2018
září
100 000,00
1 600 000,00
2018
říjen
100 000,00
1 700 000,00
2015
listopad
100 000,00
1 800 000,00

Podnikatel splní podmínku obratu (dodání služeb, zboží aj.) 1 milion na konci dubna. Jeho povinností je do 15 dnů po měsíci, kdy přesáhl výši obratu, podat přihlášku k Registraci.

Podle Zákona o dani z přidané hodnoty se stane měsíčním plátcem (viz §99 zákona). Od 1.6.2018 je povinen vystavovat daňové doklady a měsíčně podávat Přiznání k DPH na příslušný finanční úřad.

Pro změnu zdaňovacího období – z měsíčního na čtvrtletní – může podnikatel požádat pouze tehdy, pokud m.j. (viz § 99a zákona):

  • Jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl Kč 10 000 000,00
  • Není nespolehlivým plátcem
  • Změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

O změnu si ale může požádat až po uplynutí daného kalendářního roku, ve kterém byl registrován k dani a po uplynutí následujícího kalendářního roku.

Comments are closed.