Zálohy pro OSVČ od 1.1.2020

Zdravotní pojištění v roce 2020
V roce 2020 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 352,00 měsíčně (v roce 2019 bylo Kč 2 208,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2020 je splatná v období 1.1. – 8.2.2020. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2020
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2020 - Kč 2 544,00 (v roce 2019 byla Kč 2 388,00)
(Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2019.)
Termíny plateb od 1.1.2020 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2020 je splatná v termínu 1.-31.1.2020!
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2020 je Kč 1 018,00. V roce 2019 byla minimální výše zálohy Kč 955,00. (pokud Váš vyměřovací základ za rok 2019 je nižší než Kč 78 476,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné)

Comments are closed.