Účetní jednotky – rozlišení

Novela Zákona o účetnictví s sebou přinesla hlavně změnu rozdělení účetních jednotek.
Účetní jednotky se od 1.1.2016 rozlišují na: mikro, malé, střední a velké účetní jednotky.

V souvislosti s tím se změnila i pravidla pro zveřejňování do veřejných rejstříků.

Kdo je:
MIKRO účetní jednotka
MALÁ účetní jednotka
STŘEDNÍ účetní jednotka
VELKÁ účetní jednotka.

Co je to obrat – posuzuje se roční úhrn čistého obratu, tj. výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti

Co je to hodnota aktiv – rozumí se jimi aktiva celkem, tj. úhrn aktiv zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o rezervy, opravné položky a odpisy majetku

650x315

Comments are closed.