Zálohy pro OSVČ od 1.1.2017

Zdravotní pojištění v roce 2017deposit-prasatko-penize-pokladnicka-sporeni-1-prev
V roce 2016 byla povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 1 823,00 měsíčně.
Pro rok 2017 je stanovena minimální měsíční záloha ve výši Kč 1 906,00.
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2017 je splatná v období 1.1. – 8.2.2017. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.
POZOR – všechny zdravotní pojišťovny měnily svoje bankovní účty, všechny mají nyní účty u ČNB (účet 0710)!

Sociální pojištění v roce 2017
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2016 byla Kč 1 972,00.
Od roku 2017 je minimální výše zálohy zvýšena na Kč 2 061,00.
(Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2016.)
Termíny plateb – za kalendářní měsíc se platí vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platí se ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu správy sociálního zabezpečení. Zálohu za duben 2017 můžete zaplatit v rozmezí od 1.5. – 20.5.2017.

Comments are closed.