Zálohy na daň – kdy ano, kdy ne

ZUK407a87_financak

Zálohy neplatíme při nízkém zisku
Zálohy na daň z příjmu neplatíme, když jsme za předcházející rok platili daň z příjmů do Kč 30 000,00.

Pololetní zálohy
Pokud jsme za předcházející rok platili daň z příjmů více než Kč 30 000,00, ale méně než Kč 150 000,00, zaplatíme dvě zálohy.
Každá záloha bude ve výši 40 % poslední daně z příjmů, zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Splatnost je 15. června a 15. prosince.

Příklad:
Daň je ve výši Kč 100 000,00 splatná do 31.3.. Pololetní záloha je ve výši Kč 40 000,00 splatná 15.6, záloha ve výši Kč 40 000,00 splatná 15.12.
Daň je ve výši Kč 100 000,00 splatná do 30.6. (odložená daňová povinnost). Pololetní záloha je ve výši Kč 40 000,00 splatná 15.12,. záloha ve výši Kč 40 000,00 splatná 15.6. následujícího roku.

Čtvrtletní zálohy
Pokud jsme za předcházející rok zaplatili daň z příjmů vyšší než Kč 150 000,00, zaplatíme čtyři zálohy, každou ve výši 1/4 předchozí daně. Zálohu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Splatnost je 15. června, 15. září a 15. prosince a 15. března následujícího roku.

Příklad:
Daň je ve výši Kč 200 000,00 splatná do 31.3.. Čtvrtletní záloha je ve výši Kč 50 000,00. Splatnost záloh je k datu: 15.6., 15.9., 15.12. a 15.3. následujícího roku.
Daň je ve výši Kč 200 000,00 splatná do 30.6. (odložená daňová povinnost). Čtvrtletní záloha je ve výši Kč 50 000,00. Splatnost záloh je k datu: 15.9., 15.12., 15.3. a 15.6. následujícího roku.

Součet záloh na uhrazení daně
Za rok 2014 podávala firma daňové přiznání k 31.3.2015.
Daňová povinnost firmy za rok 2015 je Kč 120 000,00, má odklad daňové povinnosti k 30.6.2016.
Firma platila čtvrtletní zálohy:
Kč 38 500,00 dne 15.3.2015
Kč 40 000,00 dne 15.6.2015
Kč 40 000,00 dne 15.9.2015
Kč 40 000,00 dne 15.12.2015
Kč 40 000,00 dne 15.3.2016.
Do zaplacených záloh započtených na daňovou povinnost roku 2015 se počítají zálohy zaplacené v účetním období (1.4.2015 – 31.12.2015) a to 3x Kč 40 000,00 + 1×38 500,00 = 158 500,00

Comments are closed.