Zálohy OSVČ v roce 2016

osvc

Zdravotní pojištění v roce 2016
V roce 2016 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 1 823,00.
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2016 je splatná v období 1.1. – 8.2.2016. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2016
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2015 je Kč 1 972,00.
Termíny plateb – za kalendářní měsíc se platí vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platí se ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu správy sociálního zabezpečení. Zálohu za leden 2016 můžete zaplatit v rozmezí od 1.2. – 20.2.2016.

Comments are closed.