Jak založit s.r.o.

Postup založení společnosti s ručením omezenýmStart

Před návštěvou notáře mít připraveno:

 • Název společnosti
 • Sídlo společnosti
 • Předměty podnikání
 • Údaje o jednateli a společnících – jméno, příjmení, datum narození, bydliště
 • Výše základního kapitálu

 

K notáři s sebou vzít:

 • Platný doklad totožnosti, hotovost, připravené listiny
 • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (na www.justice.cz)

Jeho přílohy:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Výpis z RT jednatele (pokud je v návrhu jeho místo narození a rodné příjmení, není nutno)
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem mladší 3 měsíců vč. výpisu LV
 • Rozhodnutí jednatele o umístění sídla
 • Prohlášení správce vkladu
 • Čestné prohlášení druhého z manželů

Zajištění souhlasu vlastníka nemovitosti

Na souhlasu musí být uvedeno, že jako vlastník nemovitosti zapsaný v Katastru nemovitostí č. LV souhlasí s umístnění sídlo vznikající společnosti. Na souhlasu musí být ověřený podpis vlastníka mladší 3 měsíců. Vlastník nemovitosti bude vyžadovat Notářský zápis o založení společnosti.

 

Návštěva Živnostenského úřadu

Mít s sebou:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Souhlas vlastníka nemovitosti
 • Kč 1 000,00 na správní poplatek
 • Platný doklad totožnosti
 • Dokumenty potřebné pro zřízení živnosti
 • Vydání Výpisu z Živnostenského rejstříku bude trvat minimálně týden

 

Banka

Nutno splatit základní kapitál. Banka na tento úkon vydá potvrzení. Je nezbytné mít s sebou notářský zápis o založení společnosti a doklad totožnosti.

 

Podání návrhu  na zápis do obchodního rejstříku

 • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem
 • Výpis z listu vlastnictví dané nemovitosti
 • Rozhodnutí jednatele o umístění sídla
 • Prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Čestné prohlášení druhého z manželů
 • Kč 6 000,00 na kolek na Návrh

Comments are closed.