Zveřejnění účetní závěrky

re12_44_ucetni_zaverky-1

Nezapomeňte na založení dokumentů do sbírky listin

Nezapomeňte, že všechny společnosti zapsané do Obchodního rejstříku mají povinnost zveřejnit některé své dokumenty ve sbírce listin Obchodního rejstříku (dále jen OR).

Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují do 30 dnů od schválení k tomu příslušným orgánem (tedy zejména valnou hromadou), a po ověření auditorem (pokud má spol. povinnost závěrku ověřovat), nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního (tzn. že za rok 2015 musí být založeny nejpozději do 31.12.2016).

Do sbírky listin OR se zakládají:
a) výroční zprávy,
b) řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky (přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy)
c) návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky,
d) zpráva auditora o ověření účetní závěrky,
e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Zakládat listiny do sbírky listin OR lze pouze v elektronické podobě a to:

  • prostřednictvím datové schránky zasláním společnosti příslušnému rejstříkovému soudu
  • prostřednictvím elektronické podatelny příslušného rejstříkového soudu (http://epodatelna.justice.cz)
  • formou elektronického podání s elektronickým podpisem (e-mail)

 

 

Comments are closed.