Cestovné při jízdě vlastním vozidlem (od 1.1.2021)

Máte zaměstnance a dělá Vám zúčtování služební cesty, kam jel soukromým vozidlem? Má správně spočtenu náhradu na 1 km? Pro rok 2021 jsou stanoveny Vyhláškou ceny za pohonné hmoty, pokud není doložena účtenka: Diesel: Kč 27,20 Benzin BA-95: Kč 27,80 Benzin BA-98: Kč 31,50 elektromobil – za 1 Kwh: Kč 5,00 Pro rok 2021 je uvedena náhrada […]

read more

Stravné od 1.1.2021

Tuzemské stravné Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši: Kč 91,00, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, Kč 138,00, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, Kč 217,00, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o […]

read more