Zálohy pro OSVČ od 1.1.2021

Zdravotní pojištění v roce 2021 V roce 2021 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 393,00 měsíčně (v roce 2020 bylo Kč 2 352,00). Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na […]

read more

OSVČ a paušální daň od 1.1.2021

Některé OSVČ mohou od ledna 2021 počítat se zavedením paušální daně, která jim může snížit administrativu. Jedna paušální daň nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, bez nutnosti podávat daňové přiznání. Kdo může tuto paušální daň využít: * Je OSVČ na hlavní výdělečnou činnost (nemá příjmy ze závislé činnosti) * Není plátce DPH (má obrat do […]

read more

Minimální zaručená mzda od 1.1.2021

Od 1.1.2021 se zvyšuje nejen minimální mzda, ale i minimální zaručená mzda (pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin). Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy Rok 2021 bylo v roce 2020 Kč za hodinu Kč za měsíc Kč za hodinu Kč za měsíc 1. 90,50 15 200 87,30 14 600 2. […]

read more