Zálohy pro OSVČ od 1.1.2020

Zdravotní pojištění v roce 2020 V roce 2020 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 352,00 měsíčně (v roce 2019 bylo Kč 2 208,00). Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na […]

read more

Cestovné při jízdě vlastním vozidlem (od 1.1.2020)

Máte zaměstnance a dělá Vám zúčtování služební cesty? Má správně spočtenu náhradu na 1 km? Pro rok 2020 stanoveny ceny za pohonné hmoty, pokud není doložena účtenka (Vyhláška č. 358/2019 Sb. z 31.12.2019): Diesel: Kč 31,80 Benzin BA-95: Kč 32,00 Benzin BA-98: Kč 36,00 elektromobil – za 1 Kwh: Kč 4,80 Pro rok 2020 je uvedena náhrada za […]

read more

Stravné od 1.1.2020

Tuzemské stravné Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši: 87,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 131,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 206,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o […]

read more

Minimální zaručená mzda od 1.1.2020

Od 1.1.2020 se zvyšuje nejen minimální mzda, ale i minimální zaručená mzda (pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin). Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy Rok 2020 bylo v roce 2019 Kč za hodinu Kč za měsíc Kč za hodinu Kč za měsíc 1. 87,30 14 600 79,80 13 350 2. […]

read more