Minimální zaručená mzda od 1.1.2019

Od 1.1.2019 se zvyšuje nejen minimální mzda, ale i minimální zaručená mzda (pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin). Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy Rok 2018 Rok 2019 Kč za hodinu Kč za měsíc Kč za hodinu Kč za měsíc 1. 73,20 12 200 79,80 13 350 2. 80,80 13 […]

read more

Cestovné při jízdě vlastním vozidlem (od 1.1.2019)

Máte zaměstnance a dělá Vám zúčtování služební cesty? Má správně spočtenu náhradu na 1 km? Pro rok 2019 stanoveny ceny za pohonné hmoty, pokud není doložena účtenka (Vyhláška č. 333/2018 Sb.  ze 19.12.2018): Diesel: Kč 33,60 Benzin BA-95: Kč 33,10 Benzin BA-98: Kč 37,10 Pro rok 2019 je uvedena náhrada za jeden km ve výši Kč 4,10. Výpočet […]

read more

Stravné v roce 2019

Tuzemské stravné Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši: 82,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 124,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 195,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o […]

read more

Zálohy pro OSVČ od 1.1.2019

Zdravotní pojištění v roce 2019 V roce 2019 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 208,00 měsíčně (v roce 2018 bylo Kč 2 024,00). Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na […]

read more

Kdy se stane podnikatel plátce DPH?

Povinným plátcem DPH se stane podnikatel tehdy, pokud jeho obrat (příjmy z podnikání) za dvanáct (či méně) měsíců po sobě jdoucích (nemusí to být kalendářní rok, ale např. období za duben 2018 až březen 2019, nebo za listopad 2017 až říjen 2018) přesáhne hranici milionu korun. K plátcovství DPH je však nutné se přihlásit, pokud m.j.: Plánujete […]

read more