Stravné v roce 2018

Tuzemské stravné Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši: 78,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 119,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 186,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o […]

read more

Cestovné při jízdě vlastním vozidlem (od 1.1.2018)

Máte zaměstnance a dělá Vám zúčtování služební cesty? Má správně spočtenu náhradu na 1 km? Pro rok 2018 stanoveny ceny za pohonné hmoty, pokud není doložena účtenka (Vyhláška č. 463/2017 Sb.  ze 22.12.2017): Diesel: Kč 29,80 Benzin BA-95: Kč 30,50 Benzin BA-98: Kč 32,80 Pro rok 2018 je uvedena náhrada za jeden km ve výši Kč 4,00. Výpočet […]

read more

Zálohy pro OSVČ od 1.1.2018

Zdravotní pojištění v roce 2018 V roce 2017 byla povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 1 906,00 měsíčně. Pro rok 2018 je stanovena minimální měsíční záloha ve výši Kč 2 024,00. Termíny plateb – zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce […]

read more